fbpx

AKTUALNOŚCI

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO POKAZU MODY

  1. Ekologiczny pokaz mody odbędzie się 23.09.2019r. o godz.11:00.
  2. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w pokazie mody zobowiązani są do przygotowania stroju w domu razem z rodzicami.
  3. Udział dziecka w pokazie mody należy zgłosić do wychowawcy do piątki 20.09.2019r.
  4. Ekologiczny strój należy przynieść w poniedziałek 23.09.2019 do godz. 9:00.
  5. Cele pokazu mody:

Cel ogólny:

-aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych poprzez pobudzanie i rozwijanie kreatywności oraz pomysłowości wykorzystania materiałów wtórnych;

Cele szczegółowe:

-kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska;

-uwrażliwienie na piękno przyrody;

-propagowanie zachowań mających na celu ochronę Ziemi;

-uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne;

-rozwijanie umiejętności manualnych i dziecięcej wyobraźni;

-zainteresowanie tematyką przyrodniczą;

-wdrażanie do efektywnego wykorzystania materiałów;

-propagowanie pożądanych zachowań ekologiczny oraz walka ze zniszczeniem środowiska naturalnego;

-zachęcanie dzieci i młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko poprzez wykonanie strojów;

-stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego w zakresie edukacji proekologicznej poprzez pokaz;

-rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej wartościami związanymi z ochroną środowiska naturalnego;

  1. Prezentacji mody ma obejmować zakresem materiały pozyskane z wykorzystywanych na co dzień produktów. W celu pokazania jak można wykorzystać zasoby do ochrony środowiska, np. pomysł na czystą Ziemię, wykorzystanie odpadów oraz zwrócenie uwagi na piękno i dostępność materiałów w otaczającym nas świecie.

Zapraszamy do udziału w akcji!