fbpx

AKTUALNOŚCI

 

Postanowienia ogólne:

 • Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Biało-Czerwona w obiektywie” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Niepubliczne Przedszkole Miasto Dzieci (zwane dalej Organizatorem).
 • Konkurs Fotograficzny „Biało-Czerwona w obiektywie” jest Konkursem wewnętrznym placówki.

Cele Konkursu:

 • wyłonienie najlepszych prac fotograficznych, dla których inspiracją jest symbolika narodowa – barwy polskiej flagi;
 • popularyzacja nowatorskich form kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich;
 • upowszechnianie tradycji narodowych poprzez sztukę;
 • rozwijanie poczucia dumy z przynależności narodowej;
 • rozwijanie zainteresowań naszym krajem;
 • kształtowanie postawy patriotycznej;

Warunki przyjęcia fotografii konkursowej:

 • Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone wyłącznie prace, których tematyka inspirowana jest polskimi barwami narodowymi.
 • Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić 1 fotografię autorską.
 • Zdjęcia w wersji elektronicznej o rozmiarze pliku maksimum 20 MB należy przesłać na adres e-mail: czerwony@miastodzieci.edu.pl w terminie do 15.11.2019 roku.
 • Do przedszkola należy dostarczyć wypełnioną zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 1). Prace bez wypisanej zgody nie będą brane pod uwagę.

Kryterium oceny

 • Zgodność z tematem.
 • Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
 • Organizator ma prawo do innego podziału nagród.

Postanowienia końcowe

Prace należy dostarczyć do 15.11.2019r .

Ocena prac, a  tym samym rozwiązanie konkursu odbędzie się w dniu 20.11.2018 r.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy.

Wernisaż Wystawy Pokonkursowej odbędzie się w listopadzie 2019 roku.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie  internetowej przedszkola i Facebook’u.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, publicznej prezentacji nadesłanych zdjęć w celu promocji Konkursu  i placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Osoby zgłaszające fotografie do Konkursu oświadczają, że są one ich autorstwa i mają do tych materiałów pełnię praw, a osoby uwiecznione wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych fotografii, w mediach elektronicznych oraz kopiowania ich w wybranych fragmentach lub w całości na czas nieokreślony. Nadesłane prace nie mogą być zabezpieczone przed kopiowaniem.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Fotograficznego dostępne są w Przedszkolu Niepublicznym MIASTO DZIECI. Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Pyzik – Guzy,
Justyna Górawska – Wrona.

 

POBIERZ ZGODĘ TERAZ