Przedszkole
matematyczno
– językowe

Kształcimy przyszłych genialnych:
prawników, inżynierów, lekarzy, kosmonautów i kosmonautki…

Edukacja matematyczna

 • kodowanie i programowanie
 • ćwiczenia z ozobotem
 • zabawy na macie do kodowania
 • gry rozwijające logiczne myślenie
 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, lokomocyjne
 • kreatywne zabawy
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne

Edukacja językowa

 • grupy dwujęzyczne: nauka metodą immersji zanurzenia
 • występy anglojęzyczne
 • nauka języków obcych: rosyjskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego
 • glottodydaktyka: nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
 • wykorzystanie autorskich programów edukacyjnych
 • realizacja projektów edukacyjnych „Metoda Projektu”

Pozostałe

 • kreatywna zabawa i działanie dziecka podstawą edukacji
 • zrównoważony rozwój umysłowy i sensomotoryczny gwarantuje dziecku dobrze przygotowanie do kolejnych etapów edukacyjnych
 • gwarantowana „dojrzałość szkolna”
 • zaszczepianie pasji zdobywania wiedzy o odkrywania świata
 • rozwój społeczny

Zapisz swoje dziecko - nabór na wrzesień 2025 otwarty! Rekrutacja na rok 2024 została zakończona.

0
Wypełniając ten formularz rodzice informują nas o chęci zapisania swojego dziecka, bądź bliższego zapoznania się z naszą ofertą na indywidualnym spotkaniu z dyrekcją przedszkola. Zapisz swoje dziecko do grupy matematyczno-językowej - przyjmujemy 3 i 5 latki. Prowadzimy również rekrutację do grupy zero. Pełna oferta przedszkola znajduje się na naszej stronie.

Wypełnienie formularza nie zobowiązuje stron do zawarcia umowy.
Obowiązek informacyjny Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych celem nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty edukacyjnej dla Mojego Dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.